Reklam på Gotland

Välkommen till Kastås Reklam!Vi skapar ditt företags logotyp, vi gör originalarbeten, layouter till t.ex. broschyrer med mera. Vi trycker allt själva och kan därför hålla riktigt förmånliga priser.

Företaget startades 1987 och har idag 3 anställda. Vi har funnits på webben sedan 1990!